Är den som vill minska antalet flyktingar ALLTID rasist?


Flyktingfrågan är ett hopplöst diskussionsämne, många vill inte ens prata om saken, det är oerhört infekterat. Idag tänkte jag reda ut en sak – huruvida den som vill minska antalet flyktingar ALLTID är rasist – oavsett vilka skäl hon åberopar?

Man skulle kunna påtala PRAKTISKA SKÄL, att vikta över till vanlig invandring (alt. arbetskraftsinvandring), dvs att personerna som vill bosätta sig i Sverige söker jobb i vanlig ordning. Får de napp kan de stanna, om inte är de välkomna att söka på nytt. Då kan vi minska antalet flyktingförläggningar, och flyktingarna slipper vänta passiva i flera år på svar från migrationsverket. Samt att invandringen ses som något positivt, eftersom invandrarna bidrar med arbete och skattepengar. Via arbetsplatsen går även anpassningen till det svenska samhället snabbare.

Nu är det så att LO och arbetarrörelsen länge tyckt att vanlig invandring är s.k social turism. Därför är denna ståndpunkt tro det eller ej ganska kontroversiell i vissa kretsar, men man blir i alla fall numera sällan kallad för rasist om man vill vikta över till vanlig invandring. Rasistanklagelsen kan dyka upp om man vill dra ner på flyktingmottagningen FÖR mycket, men vad som är en normalnivå är svårt att veta.

Att anföra rent EKONOMISKA SKÄL är en annan variant. Skattepengarna borde gå till annat, höftledsoperationer, dagis eller sjukersättningar etc. Ett fullgott skäl kan tyckas, men här bemöts vederbörande ofta med anklagelsen att det egentligen inte handlar om ekonomi. Nej, bakom den ekonomiska fasaden lurar trots allt en liten rasist. Ekonomin är bara en förevändning. Rasistanklagelsen klibbar ofta fast, det blir svårt att friskriva sig. Ekonomi anses dessutom inte vara särskilt hedervärt i flyktingsolidariska kretsar.

Sedan finns det RELIGIÖSA SKÄL. Många flyktingar är ju muslimer, och västerlänningar uppfattar ofta koranens budskap som hotfullt och kvinnoförnedrande. Borde inte detta vara ett fullgott skäl till minskad flyktingmottagning? Nej, även här blir vederbörande kallad rasist, trots att det är religionen man inte gillar. Dessutom implicerar kritik av islam att man själv är konservativ och kristen. Detta stämmer i och för sig inte alltid, men det blir tillika svårt att försvara sig.

Några förespråkar KULTURELLA SKÄL. Svenskarna är blott en folkspillra bland de övriga 6 miljarderna på jorden – och bör därför bevara sin särart. Den här fungerar dåligt kan jag säga. Rasiststämpeln kommer snabbare än en Lapplisa i Stockholm, dessutom blir man även kallad för kulturimperialist.

Slutligen hävdar somliga att DEN SVENSKA BLODSLINJEN BLIR UTTUNNAD om man släpper in för många flyktingar. Att den nordiska människotypen riskerar att blandas ut, med lägre stående folk. Det är ytterst viktigt att bevara det överlägsna nordgermanska utseendet och karaktären, ty här vilar civilisationens vagga. Det var från Norden bronsålderskulturerna härstammade och spred sig vidare till Egypten, Sumer, Indus och vidare till greker och romare. Vissa hävdar att det var till Norden atlantiderna kom, för länge länge sedan, efter att deras kontinent slukats av havet…

Personer som på fullt allvar hyser dylika åsikter är rasister på riktigt.

Och det var dit jag ville komma. Själva poängen nalkas. När man nu kallar allt och alla för rasister i tid och otid, vad ska man kalla en riktig rasist för? Oavsett om skälen är ekonomiska, praktiska, religiösa så brukar debattören i slutänden ofta bli kallad för rasist. Och detta spelar egentligen bara de riktiga rasisterna i händerna. Vi framstår som töntiga, intoleranta, överdrivet politiskt korrekta – medan de smider sina släggor i skuggorna.

Om någon anför ekonomiska skäl för minskad invandring, så måste man bemöta med ekonomiska motargument. Om kulturella skäl anges bör man övertyga med kulturella aspekter, och religiösa skäl ska bemötas med religiös debatt. Att kalla alla för rasister duger inte. Ju mer vi lägger locket på desto fler blir Åkessons skuggtrupper. Tyvärr.

Själv är jag för fri invandring enligt den första modellen, och det är ungefär så invandring fungerar i framgångsrika invandrarländer, som t.ex Canada, Australien etc.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, sd, flyktingar, invandring, invandrare, migration, flyktingfrågan


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag