2010 10 13

Är den som vill minska antalet flyktingar ALLTID rasist?

Flyktingfrågan är ett hopplöst diskussionsämne, många vill inte ens prata om saken, det är oerhört infekterat. Idag tänkte jag reda ut en sak – huruvida den som vill minska antalet flyktingar ALLTID är rasist – oavsett vilka skäl hon åberopar? Man skulle kunna påtala PRAKTISKA SKÄL, att vikta över till vanlig invandring (alt. arbetskraftsinvandring), dvs …   →