WIKILEAKS en nagel i ögat på maktens muskelberg


Den uppmärksammade nyhetsportalen Wikileaks rapporterar om en rad påstådda krigsbrott,  som skett under den USA-ledda ockupationen av Afghanistan. Amerikanska myndigheter sliter sitt hår och söker läckan. De har knappt hämtat sig från förra veckans avslöjanden, där Washington Post gör en odyssé i den oändliga amerikanska säkerhetssektorn. Makthavare i alla länder hummar och mumlar, och vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till Wikileaks och dess avslöjanden. Även svenskar namnges i de omfattande dokumenten.

Wikileaks är förlängning av den gamla hederliga yttrandefriheten och meddelarfriheten. Att tjänsten finns tillgänglig online för alla och envar bidrar givetvis till framgången. På den tiden när redaktörer och andra viktigpettrar satt som spärrvakter och censurstämplare var det givetvis lättare att hålla koll på medborgarna. Några få röster skapade vår bild av omvärlden, och de var förhållandevis lätta att kontrollera.

Internet har bidragit till att censuren försvunnit alltmer, och här spelar bloggar och nätforum en mycket viktig roll. Viljan att från politiskt håll kontrollera nätet är logiskt begripligt, ty det blir allt svårare att mörka statsmaktens fiffel och övergrepp. Tusen små förstoringsglas riktas mot makthavarna, som helst vill vara i fred och ostört spela sina långa schackpartier. På några sekunder ligger informationen uppe på bloggar, Twitter, Flashback, Wikileaks el.dyl.

Ibland undrar jag hur framtidens samhälle kommer att se ut, när vi alla är sammankopplade som en gigantisk myrstack. Hur lågt kommer vi att gå i denna process där IT och internet förvandlas till allseende ögon och öron. Ständigt uppkopplade och medvetna om allt som händer över hela jorden. En sak är säker, det blir svårt att peta näsan i fred utan att någon sprider videon på Youtube.

Sammanfattningsvis betraktar jag Wikileaks kontroll av makthavarna som något positivt, det enda negativa jag kan se är att konfidentiell information rörande oskyldiga också kan spridas. Samt att många jagar skandalerna och skumraskaffärerna, men det är få som skriver om de ambitiösa politikerna som för vårt samhälle framåt. Om det nu finns såna politiker.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, wikileaks, internet, bloggar, twitter, USA, Afghanistan


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag