Vindkraftverk som kosmetika?


För snart 4 år sedan var jag med på SVT:s partiledarutfrågning, och fick ställa en fråga till mp:s Peter Eriksson. Frågan handlade om huruvida det vore rimligt att bygga de tiotusentals vindkraftverk som krävs för att uppnå miljöpartiets energipolitiska mål? Det behövs ca 32 000 vindkraftverk (av dåtidens normaltyp) för att ersätta hälften av kärnenergin.

Dagens ca 900 vindkraftverk ger ca 2 TWh/år, vilket är 1,3% av den totala elproduktionen i Sverige, som uppgår till ca 150 TWh/år. Nu vill Maud Olofsson bygga 2000 vindkraftverk och producera 10 TWh/år från denna energikälla.

Jag måste medge att vindkraften blir mer och mer attraktiv ju mer tekniken utvecklas, och ju kraftfullare anläggningarna blir. Detta gäller givetvis andra energikällor också.

Men efter 2010-års vargavinter tror jag att folk hellre vill ha fungerande kärnkraftverk (även om tekniken är från 60-talet) än förmodat stillastående vindkraftverk. Eller kan man köra dem i minusgrader?

Förmodligen inte. Vi lär få samma problematik som med SJ:s igenfrusna tågtrafik. Jag ser redan framför mig isbildning på rotorbladen, för höga vindhastigheter, snö och kyla. Frågan är om det här är ett särskilt smart politiskt utspel, Maud?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhäle, politik, miljö, vindkraft, vindkraftverk, Maud Olofsson, c, centern


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag