Vill du tala med Europa? Tala med Tyskland!


Den ekonomiska krisen i Italien djupnar, vid sidan av den politiska krisen. Landet är världens 8:e starkaste ekonomi och en av de ledande krafterna inom EU.

Och de franska politikerna med Hollande i spetsen har tacklat krisen genom skattehöjningar istället för besparingar, vilket de nu kristiseras för från EU-håll. Strategin fördärvar tillväxten, är budskapet. Frankrike är världens 5:e starkaste ekonomi, och fordom självaste motorn inom EU.

Det här innebär att Tyskland blir alltmer ensam om att bära unionens ledartröja. Tyskland är världens 4:e ekonomi, endast omsprungen av USA, Kina och Japan.

För många år sedan innan EU utvecklades till en union undrade amerikanska dignitärer vem man skulle prata med om man ville prata med Europa? En otroligt korkad fråga, som egentligen inte hör hemma på politisk toppnivå, eller ens på geografi-lektionerna på högstadiet.

Hursomhelst, svaret lyder enligt följande: Vill du tala med Europa? Tala med Tyskland. Alla andra sitter på avbytarbänken.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag