Vi är alla en del av det gigantiska grupparbetet


Ur ett konservativt, holistiskt perspektiv kan man konstatera att samhället som vi lever i är organiskt framvuxet under årtusenden. Alla har en liten del i det, vi själva, våra föräldrar, förfäder. Det är ett slags gigantiskt grupparbete; och vi är del av detta, vare sig vi vill eller ej. Vi påverkar andra och blir själva påverkade dagligen. Dagens individualistiska livsstil är blott en droppe i havet, åtminstone i ett historiskt perspektiv.

Människan är del av ett sammanhang, vi är sociala varelser. Vi kan inte leva och reproducera oss ensamma. Vi är en art som kräver samarbete av olika slag. Att vi kan fördela sysslor och specialisera oss gör att vi kan anpassa oss till vitt skilda miljöer och situationer. Och det har gjort oss till en extremt framgångsrik art.

Den som tröttnat på sin sociala situation kan byta land och samhälle. Det finns över 170-länder i världen, många av dem är mer frihetliga än Sverige. Länder med olika klimat, skattesatser, språk, kulturer, religioner etc. Den som är missnöjd med sin situation kan byta omgivning, eller skapa sig en ny. Att bygga ett nytt land är möjligen inte lätt, men definitivt inte omöjligt.

I princip innebär det här att vi egentligen lever i en slags autonomt laglöst tillstånd, där man kan välja lagbok, skattesats, miljö, religion och kultur.

När man sedan har valt – eller inte valt. Då är man automatiskt en del av det gigantiska grupparbetet. Du påverkar andra, och din omgivning påverkar dig. Det gäller förstås inte en självförsörjande eremit som tillbringar hela sitt liv i skogen utan kontakt med andra människor. Men de är så få, så jag tar inte hänsyn till dem.

Vi har väldigt många som i dagsläget inte är nöjda med samhället, mycket har gått snett, och vi skyller på allt och alla. Ibland glömmer vi att vi är med i grupparbetet. Kanske är det som i skolan, av fem elever så var det två som gjorde alla uppgifter i grupparbetet, medan de tre andra mest satt och tittade på. Och varför blir det såhär? Lathet, bekvämlighet, ointresse? Är det ok om de tre latmaskarna därefter klagar på slutresultatet?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag