Det behövs ett nytt borgerligt parti som säger nej till alla samhällsexperiment


Det behövs ett nytt borgerligt parti som säger nej till alla samhällsexperiment 1Det behövs ett borgerligt parti som värnar medborgarnas frihet och äganderätt, ty de utgör grundbultarna i ett fritt och fredligt samhälle. Utan dessa rättigheter så hamnar vi i limbo och upplösning.

Skatt är ett tillgrepp på allas vår ekonomi, och därför ska skatterna vara så låga som möjligt. Skatter ska användas förnuftigt till viktiga gemensamma ting, och inte till slösaktiga samhällsexperiment.

Medborgarnas liv, egendom och hem ska skyddas. Våldsbrott, stölder och inbrott ska utredas till fullo, och det ska upprättas förebyggande rutiner för att minimera brottslighet. Fler patrullerande poliser på gator och torg, och polisstationer i varje kommun, samt lokalt valda polischefer som är ansvariga inför medborgarna.

Medborgarna ska därutöver få disponera sina marker fritt och bygga vad de vill. Förenkla bygglovsförfarandet, minska byråkratin, avskaffa diverse skönhetsråd och experter – det är dessa som sett till att det fortfarande byggs fula grå betonglådor i Sverige. Skönhet och kultur är en smaksak, markägaren bör ha sista ordet här.

Samt avreglera, gör Sverige frihetligt igen. Det var laissez-fairez-politiken i slutet av 1800-talet som skapade det Svenska undret, från ett fattigt jordbruksland, till ett av världens rikaste länder på ca 80 år! Redan på 1940-talet så räknades Sverige till ett av de rikaste länderna i världen. Förenkla regelverket för företagare, tillåt fri hyressättning, avskaffa alkoholmonopolet, sälj narkotikaklassade droger på apotek – och slå undan benen på den organiserade brottsligheten. Uppmuntra friskolor, helprivata skolor och privata sjukhus.

Och slutligen till valets huvudfråga. Sverige har under de sista decennierna stöpts om demografiskt, kulturellt och religiöst. Resan från 8 milj. invånare till dagens 10,2 milj. gick väldigt snabbt. Och det är framförallt invandringen som utgjort folkökningen. Och det handlar inte om en organisk arbetskraftsinvandring som assimilerar sig via jobb och delaktighet i lokalsamhällena som det var förr i tiden.

Nej, det handlar om ett politiskt projekt, en bidragsfinansierad migration som påtvingats medborgarna. Skattebetalarna bidrar med enorma summor till detta experiment, där många av invandrarna med s.k flyktingliknande skäl aldrig kommer att kunna försörja sig eller slå rot i det nya landet.

Bidragsmigrationen har bidragit till att synen på invandrare hårdnat, att främlingsfientliga partier vuxit sig starka, och att samhället blivit segregerat och tilliten minskat mellan invånarna.

Hade vi velat väl, och verkligen siktat på att bli en moralisk stormakt, så skulle vi för pengarna kunnat bygga en helt ny stad någonstans i Mellanöstern, med bostäder, skolor, sjukhus etc. Istället lockar vi dessa människor till Sverige med bidrag och löften, till ett liv i förorten i utanförskap och misär. Där man på morgonen är tacksam när det inte brann några bilar under natten.

Skattepengar ska inte gå till migrationsexperiment. Den som vill donera pengar till flyktinghjälp och bistånd gör det frivilligt av äkta medkänsla, och inte påtvingat via skatten.

Vi behöver ett borgerligt parti i riksdagen som respekterar medborgarnas frihet och äganderätt, som konstant säger nej till alla experiment.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag