Välkommen till doktorn – du har nu plats 48 i kön…


Jag förstod inte hur märklig den svenska vårdadministrationen var förrän jag fick barn, och därigenom hade upprepad kontakt med sjukhus, barnavårdscentralen etc. Och det är inte läkarna och kvaliteten på vården som är dålig, nej, utan tillgängligheten.

Jag ser födande mammor som blir hemskickade trots att de ska föda om en timme eller två. Barn som sitter och väntar 6-7 timmar på akuten med öppna sår som ska sys. Och föräldrar som inte vet vart de ska vända sig, när husläkaren inte svarar i telefon (8.30 – 09.30), då blir sjukhusen och akutmottagningarna det enda alternativet. Och sen har vi hela biten med köerna, och väntan på diverse operationer.

Det har emellertid blivit lite bättre, sista gången jag ringde till BVC lyckades de efter lite trixande ordna en läkartid samma dag, och dottern fick sin medicin några timmar senare. Jag var uppriktigt sagt förvånad. Vår husläkaravdelning drivs numera privat (dvs av läkarna själva), men de har fortfarande lite svårt att klä av sig den opassande trånga kostym som uppenbarligen hämmar verksamheten.

När man pratar med läkare som arbetar för landstinget förstår man att mycket tid går till annat än rena läkarsysslor. Landstinget avskaffade enl uppgift läkarsekreterare i stor skala för några år sedan, vilket gör att läkare sitter med administration istället för att träffa patienter. Jämför med rättsväsendet, där poliser sitter och fyller i långa rapporter istället för att vara ute bland medborgarna.

Jag antar att försämringen är ett resultat av missriktade besparingskrav. Och kanske är det också ett symptom på ett samhälle där fel personer tar besluten. Ska vården vara politiserad? Är det vettigt att landstingets huvudmän är politiker? Ska vården inte drivas av läkare?

Undrar vad som hänt om Apple eller Google styrts av politiker, istället för de entreprenörer som gjort företagen stora och framgångsrika? Med all säkerhet hade du inte ens känt till de bägge varumärkena, än mindre googlat eller lyssnat på din iPod. Man kan tycka att vården är viktigare än elektroniska leksaker, och kanske är det dags för politikerna att visa det?

Låt sjukhus och vårdcentraler drivas och styras av läkare, och låt staten ta hand om vårdförsäkringen. Då har vi ett system som i hög grad anpassar sig efter patienternas behov, samtidigt som den uppfyller vår labila och övernitiska definition av rättvisa.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, vård, vården


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag