Vad händer om borgarna vinner valet?


Valet 2006 kommer att bli en rysare, det är nog de flesta överens om. In i det sista så böljar partisympatierna fram och tillbaka. I Sifos senaste väljarbarometer tappade socialdemokraterna 3% (SvD 060810). Borgarna vädrar morgonluft, vad händer om de rent utav vinner?

För mig är den viktigaste frågan arbetslösheten, som ligger på över 8% enl ILO. Jämförbara länder som Danmark och Holland har ca 4% arbetslösa enl ILO (Eurostat).

Att stimulera till arbete är det enda vettiga sättet att öka statens intäkter. Ju fler som arbetar och betalar skatt – desto mer pengar till vård, omsorg, skola, rättsväsende etc.

Ju färre som arbetar desto mindre pengar flödar in i skattkistan, vilket tvingar makthavarna att höja skatterna ytterligare. Det höga skattetrycket hämmar dessvärre företagandet, med effekten att arbetslösheten ökar ännu mer.

Kommer borgarna lyckas med konststycket att lyfta Sverige ur denna nedåtgående spiral? Kanske. Vi har dessväre ont om tid, alarmerande rapporter talar om en konjunkturnedgång i USA, som förmodligen kommer att påverka resten av världen (N24 060815).

Den rådande högkonjunkturen blir kanske inte så långvarig? Skulle det bli dåliga tider har Sverige ett uselt utgångsläge, eftersom arbetslösheten redan är hög. Om det vill sig riktigt illa kanske vi har runt 10-15% arbetslösa om några år.

Borgarna har åtminstone tre vapen till förfogande för att stimulera näringslivet till att nyanställa. Först och främst kommer de förmodligen att slopa förmögenhetsskatten, vilket innebär att kapitalet stannar kvar i Sverige istället för att åka på solsemester till något skatteparadis. Om pengarna investeras i det svenska näringslivet kommer jobben att öka på sikt. Den andra åtgärden är att sänka arbetsgivaravgiften, åtminstone regionalt och för vissa målgrupper. Priset på arbetskraft blir lägre, vilket kan ge fler jobb relativt snabbt; men frågan är om borgarna vågar sänka avgiften tillräckligt mycket? Den tredje åtgärden handlar om att införa en lösare arbetsrätt, vilket i och för sig gör den anställde mer otrygg. Men om åtgärden ger upphov till fler jobb minskar både arbetslösheten och otryggheten, eftersom en person som blivit av med jobbet lättare kan hitta ett nytt.

Alla de här förslagen rätt genomförda kan (om konjunkturen hjälper till) få ner arbetslösheten till danska och holländska nivåer på ca 4%. Problemet är själva genomförandet; reformerna kommer att skapa oro, missnöje och minskade skatteintäkter till en början. Risken finns att alliansen inte reformerar tillräckligt mycket, sänker avgifterna marginellt, justerar lite på ytan. Det kommer inte att ge något resultat. Sverige behöver en dunderkur, både alvedon, whiskey och morfars gamla hostmedicin!

Alliansen står inför en svår utmaning. Vad ska de göra med AMS, som knappt förmedlar några jobb längre? (DN 060222) Vad ska de göra med alla politiserade statliga verk och myndigheter? Vågar de påbörja utförsäljningen av de statliga bolagen i en eventuell lågkonjunktur, och få mindre betalt?

Om borgarna vinner valet kommer de att ha fullt upp med att städa upp efter socialdemokraterna, vilket är nödvändigt och viktigt, men det kommer att ta mycket tid och kraft. Kanske all kraft? Någon måste göra skitjobbet, socialdemokraterna kommer inte att kliva ner från sina höga hästar och se sanningen i vitögat, inte förrän den presidentlike Göran Persson avgår. Men då kanske det är försent, då kanske vi har en arbetslöshet på 15%, som Polen och Slovakien.

Andra bloggar om: politik, val2006, alliansen, socialdemokraterna, intressant


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag