V4-länderna vill hjälpa Italien att bevaka havsgränserna


Ungerns premiärminister Viktor Orbán har en liknade medietaktik som Donald Trump. Han hoppar friskt över de traditionella medierna och rapporterar direkt till sina väljare från Facebook. Idag befinner han sig i Bryssel och diskuterar migration med de andra EU-ländernas folkvalda. Han rapporterar att V4-länderna (Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien) har närmat sig Italien och önskar bistå landet ekonomiskt eller via samarbete för att bevaka kustgränserna och avisa migranter. Orbán som närmast lät uppsluppen menade att samtalen gick bra, och att mycket redan hade vunnits.

Om V4 närmar sig Italien och eventuellt även Österrike så kan maktbalansen inom EU förskjutas. Storbritannien som fortfarande är kvar inom samarbetet kan förmodligen också av taktiska skäl tänka sig att stödja de rebelliska centraleuropéerna. Möjligen ser vi början på en attitydförändring gällande den extensiva flyktingpolitiken från 2015, och på sikt en återgång till en mer långsam organisk migration, samt en mer behärskad syn på islam och dess kulturyttringar i Europa. Mötet i Bryssel pågår en dag till, och det är givetvis fortfarande osagt hur det kommer att sluta.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag