Utan tillit kan vi inte skapa ett fritt, tryggt och öppet samhälle


Utan tillit kan vi inte skapa ett fritt, tryggt och öppet samhälle 1Jag lyssnade på ett program där den politiske debattören Ben Shapiro blev intervjuad (tror det var The Rubin Report). Shapiro berättar att han är delaktig i en judisk församling. Och att församlingen tar hand om de sina. De har till och med hem för handikappade, åldringar etc. Medlemmarna delar på kostnaderna för dylika gemensamma projekt. Shapiro förklarar i andra program att många av judarna i USA inte är särskilt troende, men de är kulturellt judar och delvis håller ihop.

Det slår mig att många frihetliga filosofer är judar. Och det är klart att det är lätt att förespråka frihet från staten när man befinner sig i ett så här välutvecklat sammanhang och välorganiserad församling.

Deras civilsamhälle tillhandahåller allt det som staten skulle vilja erbjuda. Och civilsamhället gör det förmodligen mycket bättre, ty medlemmarna är delaktiga och har insyn; det bygger på närhetsprincipen.

Då kommer vi till det som vi ofta kallar för tillit i Sverige. Att folk litar på varandra och att vi kan släppa ut barnen att leka på gården etc etc etc.

I ett samhälle med låg tillit så kommer många att ropa på staten, att den ska skapa ordning. I ett samhälle med hög tillit, då behövs knappt staten; samhället tar hand om sig självt.

Därför kommer det alltid att ligga i statens intresse att samhället ska ha låg tillit. Annars minskar dess makt och inflytande. Detta faktum är värt att ägna lite tankar åt då och då.

För att ett frihetligt samhälle ska fungera så måste vi ha tillit, att vi har människor som litar på varandra, och frivilligt samordnar samhällets alla detaljer. Denna inställning saknas ofta hos s.k libertarianer och nyliberaler men även hos vänsterfolk. Man ofta pratar om individen, och har en attityd av sköt dig själv och skit i andra. Samt att mycket handlar om att söka det egna ruset och lyckan, självförverkligande, men man pratar inte så mycket om sitt lokalsamhälle, grannskap, sin familj etc.

Vi har hamnat i en återvändsgränd. Vi kommer inte att komma någon vart med extremt överdriven individualism, statsindividualism etc. En viktig del i friheten är faktiskt att ta hand om varandra, och utifrån det skapa tillit, som är byggstenen för att skapa ett fritt, tryggt och öppet samhälle.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag