Lägg ner de statliga medierna


Lägg ner de statliga medierna 1Statliga TV- och radiokanaler har funnits sedan tekniken uppfanns. De betraktades länge som ett verktyg för staten att influera sin undersåtar. Särskilt under tider av oroligheter och krig var det ett effektivt sätt att sända politiska tal, nyheter och information. Efter de bägge världskrigen och det kalla kriget antog de statliga mediehusen en annan form. Nu skulle de värna kultur, folkbildning och bidra med neutral samhällsinformation, samt lägga sig på en lite högre nivå än sina privata kollegor.

Tanken om public service kläcktes, ett fenomen som alla känner igen, men som ändå ingen riktigt vet vad det är. Om nu staten ska värna en lite bättre kultur, varför sända skojfrisk underhållning och ytliga nyhetsprogram? I princip så härmar public service de privata medierna, de jagar också tittarsiffror på samma sätt. Skillnaden är att de statliga medierna har över 8 miljarder i budget, baserat på tvingande avgifter. Medan de privata mediehusen livnär sig på annonspengar. SVT och SR konkurrerar orättfärdigt på marknaden, de stjäl en plats på spelplanen och producerar återvunna och processade idéer från den internationella privata mediesfären.

Många tittare irriterar sig dessutom över vänstervridningen hos de statliga medierna. Deras journalister och debattörer har nästan alltid en utgångspunkt från vänster, där andra åsikter ska viktas och vägas med deras egen dåligt kalibrerade ideologi. Sverige har under många år haft vänsterregeringar och det påverkar givetvis statsförvaltningen, myndigheter och verk, och i slutänden även statsmedia.

Om ett totalitärt parti skulle få inflytande över landet, och över tid påverka de statliga medierna, då skulle många förmodligen uppleva detta som ytterst obehagligt.

Public service skulle bli en megafon rätt in i allas vardagsrum, och den nya världsbilden skulle spridas utan pardon. Det är givetvis ett skräckscenario som många skattar åt. Det kan aldrig hända i Sverige, menar man, det händer bara i lägre utvecklade länder.

Jag skulle vilja hävda att det redan hänt. Den svenska vänstern är totalitär i grunden, både vänsterpartiet och socialdemokraterna är repressiva samhällskrafter. De ville införa löntagarfonder för inte så länge sedan, dvs fullfölja Marx idé om att förstatliga näringslivet. Gång på gång angriper de civilsamhället, och staten tar över mer och mer, och lägger sig i folks liv, inskränker deras ekonomi, deras fritid, allt.

Och de statliga medierna är ett effektivt verktyg i denna kamp. Det är dags att lägga ner nu.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag