Ungdomsarbetslösheten – vårt största problem


Sverige har idag en total arbetslöshet på ca 6,1% enligt Eurostat. Vi tävlar inte med de mest framgångsrika länderna, utan befinner oss någonstans i mitten av EU-statistiken. Utvecklingen går emellertid åt rätt håll, allt fler går från bidrag till arbete, och stärker sin ekonomi och köpkraft. Detta är den officiella bilden, och den stämmer till viss del.

Sveriges största problem i dagsläget är ungdomsarbetslösheten, som ligger på 19,1%. Medan EU-snittet är 15,1%.

Danmark är nere på 8,2%, Norge 7,3%, Finland 16,5%, Holland 5,9%, Irland 8,7%.

Statistiken dras ner av länder som t ex Sverige och Frankrike 19,2%, Polen 21,8%, Kroatien 22,9%.

Ungdomarna är den svaga länken på arbetsmarknaden. Även om arbetslösheten för personer under 25 år minskade från 2006 – 2007 med ca 2% borde vi belysa problemet närmare. Media tar sällan upp ungdomarnas dåliga förutsättningar för arbete och försörjning. En dålig start på karriären för en hel generation ungdomar kan få följdverkningar, med ökad utslagning, apati, bidragsberoende, förtidspensioneringar etc.

Under den förra regeringen (mellan åren 2001-2006) gick ungdomsarbetslösheten upp med ca 9,4%! Notera att ökningen fortsatte även efter den s k IT-kraschen, utvecklingen vände inte förrän 2006-2007! Är det någon som verkligen vill nagelfara regeringen Persson så är det just sveket mot ungdomarna som bör lyftas fram.

Om vi enbart ser till arbetslösheten bland personer över 25 år uppvisar Sverige goda siffror: 4,3%. Här ligger vi plötsligt mycket bättre till i den europeiska ligan.

Ett land där närmare 20% av ungdomarna går arbetslösa kan svårligen kallas för välfärdsstat, oavsett våra välutbyggda sociala försäkringar och trygghetssystem. Utan egen försörjning, eget ansvar och egen ekonomi blir vi aldrig vuxna.

Facklig protektionism, skattetyngt företagsklimat, brist på buffertar och kapital är några av förklaringarna till Sveriges dåliga utveckling på arbetsmarknaden. I den globaliserade världen sker förändringar snabbt, en fjärils vingslag i Shanghai påverkar klimatet i Jönköping. Vi bör rusta oss inför den nya verkligheten. Det handlar inte om att bli frånkörda, vi är redan frånkörda; nu måste vi hinna ikapp.

All statistik kommer från EU:s Eurostat, första bilden avser arbetslöshet för personer under 25 år, den andra för personer över 25 år.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, arbetslöshet, arbete, ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknad


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag