Tvångsförvaltning av den grekiska ekonomin?


Idag ordnas ett storbanksmöte anordnat av IFF med anledning av den grekiska krisen, de tongivande länderna är Tyskland och Frankrike, vars utrikesministrar spelar första fiolstämman. Om Grekiska politiker ens är med i orkestern framgick inte av artikeln.

Det hela verkar handla om hur Grekland ska göra en konkurs utan att det kallas för konkurs, och helst inte ens märks. Man försökte häromdagen genom att förlänga löptiden på en del obligationslån som löper ut de närmaste åren till 30 år. Men den gubben gick inte, tilltaget tolkades som en konkurs av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors och Fitch Ratings. Och nu sitter bankvärlden och ånyo och funderar över hur man ska administrera skuldberget.

Är det bara jag som upplever att Grekland, landet som det handlar om, inte längre är med i matchen? Åtminstone har man inte så mycket att säga till om. Kanske blir man tillslut en förbundsstat tillhörande Tyskland eller en provins i Frankrike?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag