Sverigedemokraterna påminner om socialdemokraterna på sjuttiotalet


1970 avskaffade socialdemokraterna tillsammans med LO arbetskraftsinvandringen. Och flyktinginvandringen var liten och blygsam. Partiet hade en karismatisk ledare som mer än gärna hetsade olika folkgrupper mot varandra. Rörelsen hade en ganska mörk historia, ty den var sprungen ur en sammanslutning och ideologi som stöttade folkmord och övergrepp i ett av våra grannländer. Den karismatiske ledaren besökte dessutom flera andra länder med liknade totalitära politiska system, och hyllade dem.

Känns det igen?

Socialdemokraterna och det kommunistiska partiet (vpk, v) var ett och samma parti ända fram till 1917. Och den karismatiska ledaren Olof Palme hade inga problem med att svartmåla företagare och entreprenörer och hetsa emot dem. Han besökte kommunist-diktatorer som Fidel Castro utan att skämmas. Migrationspolitiken skulle förmodligen beskrivas som mörkbrun i dagens läge, ty man släppte knappt in några alls, vare sig arbetskraftsinvandrare eller flyktingar.

Under 1970-talet höjdes skatter och avgifter explosionsartat till en följd av en rad industriella kriser, syftet var ursprungligen att försörja de många arbetslösa. Även moms och andra punktskatter infördes. När det blev bättre tider igen så sänkte man INTE skatterna, de blev kvar och permanentades. Från att ha haft ett lågt skattetryck under 1960-talet, så skapades det svenska högskattesamhället under 1970-talets första år.

SD stöttar detta projekt, de vill ha kvar den övervuxna välfärdsstaten som konfiskerar stora delar av din lön, och använder pengarna till politiska projekt och offentliga välfärdssystem.

Det är detta som lockat så många migranter till Sverige. Landet beskrivs som ett lyckorike av flyktingsmugglarna, och att svenska staten ger pengar till migranter, vilket delvis stämmer.

För att få bukt med migrationsproblemen så bör man också ifrågasätta den stora frikostiga staten. Det är lätt att vara givmild med andras pengar. Men det är pengarnas rättmätiga ägare, medborgarna, som bör stå för den eventuella givmildheten på frivillig grund.

Förra året anlände ca 167,000 asylsökande till Sverige. Av dessa var ca 1900 s.k kvotflyktingar, d.v.s de som uppfyllde UNHCR:s definition av flyktingbegreppet.

De hemmasnickrade flyktingpolitiken riskerar att välta omkull den politiska stabiliteten i landet. Vanligt folk har för länge sedan synat bluffen. Misstron mot politiker, etablissemang och traditionella medier är djupt.

Och nu lyfter de breda massorna fram ett nytt parti – som på många sätt och vis är en kopia på det parti som skapade krisen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag