Ska staten bekosta aborter?


Det görs ca 35.000 aborter om året i Sverige. Att få fram faktiska kostnader från landstingen är inte lätt. Givetvis beror det på om det är en medicinsk eller kirurgisk abort. Efter en snabb research, som inte resulterade i några länkar, kom jag fram till att en abort kostar samhället i snitt ca 10.000 kr/st, då kommer vi fram till total siffra på 350 miljoner kr per år.

Är det överhuvudtaget förenligt med läkaretiken att utföra en abort, oavsett om fostret räknas som människa eller ej? Läkare ska ju rädda liv, men hur ofta är någons liv i fara vid en abort? Och kan man motivera kostnaden, när sjuka människor står i vårdköer i väntan på operation? Samtidigt som vården får allt stramare budget?

Det är inte så ofta vi angriper abortfrågan ur denna vinkel, vården ska ju inte vara en kostnadsfråga, alla ska ju ha rätt till den – men är abort vård? Hur många är det egentligen som gör abort pga medicinska skäl, där det finns risk för barnet eller mammans liv, eller pga grava missbildningar på fostret?

Upp till vecka 18 är det fri abort, man kan ha vilka skäl som helst. Därefter måste man söka tillstånd från socialstyrelsen, varav de flesta beviljas.

De flesta gör abort för att de inte vill ha barn just nu, och kanske inte med just den partnern. Det handlar om en slags livsstilsaborter, man väljer bort barn i förmån för andra aktiviteter. Problemet är att valet innebär slutet för ett foster, som i de flesta fall skulle ha blivit en helt vanlig människa, precis som du och jag. Många som gjort abort inser givetvis detta, och drabbas periodvis av ångest.

Alternativet att behålla barnet och sedan adoptera bort det finns ju alltid, men vi moderna människor friköper oss från obehaget att vara gravida och stå i den sociala skamvrån. Kvinnan har ju rätt till sin kropp, absolut, men inte till någon annans kropp, nej. Det är beklagligt att abortfrågan har blivit ett slags politiskt slagträ bland feminister och andra frispråkiga grupper.

Jag är varken religiös, konservativ eller traditionalist, och jag är inte motståndare till kostnadsfria aborter om det finns medicinska skäl, vilket flertalet av dagens aborter knappast ens kommer i närheten av. Framförallt blir jag förvånad över att det görs ca 35.000 aborter i landet per år när tillgången till säkra preventivmedel aldrig har varit bättre.

Jag är ganska säker på att antalet aborter och oönskade graviditeter skulle gå ner radikalt om man var tvungen att bekosta aborten själv, eller gå till socialtjänsten om man inte hade pengar. Det är väl knappast rimligt att medborgarna betalar för något som sällan kan betraktas som vård, som dessutom är kontroversiellt, och knappast förenligt med läkaretiken?


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.