Revisionismens baksidor


Låt oss anta – någon gång i en inte alltför avlägsen framtid – att sverigedemokraterna tar makten, och det skapas ett samhällsklimat där det inte längre är politiskt korrekt att avbilda afrikaner och araber i exempelvis barnböcker.

Bokförlagen känner sig benägna att även revidera gamla upplagor, och man ber en av Sveriges mest folkkära tecknare att ”måla om” eller avlägsna några icke önskvärda karaktärer ur sina barnböcker.

Tecknaren sätter sig på tvären, går till en av landets största tidningar, och gråter ut.

Det bryter ut en hätsk debatt där somliga stödjer tecknaren, medan andra tycker att böckerna borde revideras utifrån den rådande tidsandan. Slutresultatet blir antingen indragna upplagor, eller reviderade teckningar.

Kanske ska vi fråga oss själva hur detta skräckscenario skiljer sig från det som händer idag, där tecknaren Jan Lööf ställs inför samma ultimatum – att antingen revidera några karaktärer eller ställa in upplagan? Av till synes helt andra skäl – fast med samma slutresultat. Inga svarta eller araber i böckerna.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag