2016 05 11

Revisionismens baksidor

Låt oss anta – någon gång i en inte alltför avlägsen framtid – att sverigedemokraterna tar makten, och det skapas ett samhällsklimat där det inte längre är politiskt korrekt att avbilda afrikaner och araber i exempelvis barnböcker. Bokförlagen känner sig benägna att även revidera gamla upplagor, och man ber en av Sveriges mest folkkära tecknare …   ►