Rasism – det magiska ordet


Rasism - det magiska ordet 1

Rasism handlade ursprungligen om att på ideologisk grund motarbeta vissa etniciteter, kräva särlagstiftning som missgynnar dem, hota dem eller till och med använda våld mot dem.

Men begreppet rasism har en mycket vidare betydelse idag.

Det kan handla om att ett privatägt företag inte anställer någon av en viss hudfärg, att en dörrvakt inte släpper in en viss etnicitet, eller att en flanör går över till den andra trottoaren vid möte med en folkgrupp med avvikande utseende. Rasism kan också vara att man kritiserar politiska beslut gällande migration, eller att man förespråkar striktare medborgarskapslagar.

Kritik av vissa religioner och förstörelse av deras skrifter kan också vara rasism. Rasism kan även förekomma i tal och skrift, om man säger att vissa folkgrupper är lata, kriminella etc, att de klär sig avvikande, eller att man blott ogillar vissa grupper eller kulturer oavsett skäl.

Strukturell rasism är också ett begrepp, som handlar om att själva samhällssystemet gynnar vissa individer på andras bekostnad, det är svårt att komma åt, och tillika svårt att påvisa. Det är oftast samhällsmajoriteten som står för rasism gentemot minoriteten eller de som anses vara avvikande. Och det kan ske genom att man motarbetar minoritetskulturen, medvetet eller omedvetet, eller inte intresserar sig för den. Ignorans kan upplevas som rasistiskt och likaså överdriven uppmärksamhet. Det är en balansgång. Ofta anses det vara vita människor som är rasistiska mot andra, vilket i sig själv är ett rasistiskt koncept.

Mycket är rasism. Det är ett vidlyftigt begrepp.

Från att ursprungligen ha syftat på själva handlingen (dvs. att fysiskt motarbeta vissa grupper) har begreppet sakta överförts till idévärlden, att man talar i hånfulla ordalag om vissa grupper eller tänker dåliga tankar.

Samtidigt så kan det kanske vara bra med lite rasism; om man vet, via statistiska undersökningar att vissa grupper är mer kriminella än andra så kan det ju vara vettigt att undvika dem? Av överlevnadsskäl. Och, ja, att undvika vissa folkslag kan ju betraktas som rasism. Men vem vill bli rånad, slagen eller mördad? På riktigt alltså, bortom de språkliga och rent akademiska övningarna?

Det verkar inte finnas någon ände på rasismbegreppets fluktuering. Och man kan ju tänka sig att ordet – som en gång i tiden enbart syftade på den inledande förklaringen – har expanderat i syfte att kontrollera och begränsa människor? Det är ju ett kraftfullt uttryck – rasism – och vem vill bli förknippad med dylikt? Ingen. Rädslan för att bli kallad för detta ondskefulla ord, att få förbannelsen kastad på sig, och försöken att undvika det kan gå väldigt långt.

Samtidigt så är ju alla rasister enligt den mer vidlyftiga definitionen. Och så blir det ju med ord som överanvänds. Vad ska man nu kalla folk som verkligen mördar och fördriver vissa specifika folkgrupper? Vad ska man kalla de som kräver regler som slår olika mot skilda folkslag?

Kanske får vi hitta på ett nytt ord?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag