2024 04 02

Rasism – det magiska ordet

Rasism handlade ursprungligen om att på ideologisk grund motarbeta vissa etniciteter, kräva särlagstiftning som missgynnar dem, hota dem eller till och med använda våld mot dem. Men begreppet rasism har en mycket vidare betydelse idag. Det kan handla om att ett privatägt företag inte anställer någon av en viss hudfärg, att en dörrvakt inte släpper …   ►