Räcker vår demokrati till?


Vi västerlänningar slår oss ofta för bröstet, vi är stolta över våra demokratiska traditioner, i kontrast mot Mellanöstern, delar av Afrika och Asien. Ja, demokrati är överlägset som styrelseform, vi ser det särskilt tydligt nu i Ryssland, där diktaturen håller på att vända upp och ner på landet. Särskilt viktigt är det att kunna rösta bort dåliga ledare, och ersätta dem med nya friska krafter.

Men inget system är perfekt, bara för att stora delar av världen fortfarande dras med kungar, klanhövdingar och diktatorer så innebär det inte att vårt system är perfekt, långt ifrån. För att säkra vår demokrati så måste vi värna den, och hela tiden förbättra den, annars lär vi själva en dag få uppleva totalitärt styre.

Kanske är det också så att maktfullkomlighet och överstatlighet smittar? Under de senaste 15 åren har våra fria västerländska samhällen blivit allt mer kontrollerade, övervakade och reglerade. Framförallt är det terrordådet i New York 11 september 2001, som initierat mer statlig kontroll, men även tillblivelsen av EU, där nationalstaterna inte längre har så mycket att säga till om. Makten flyttas till andra instanser, andra länder, och medborgarens röst hörs allt svagare.

Jag kommer här att räkna upp ett antal områden som kan förbättras i det svenska demokratiska systemet:

Demokrati från gräsrötterna

Tilltänkta kandidater inom partierna ska inte föreslås eller nomineras av en valberedning el dyl. Här finns en alltför stor risk att det blir klubben för inbördes beundran som nominerar sig själva. Nej, det är ett dåligt system, som kanske fungerar i små föreningar eller sällskap, men inte i större demokratiska system. Kräv omröstning (primärval) inom alla led, låt de som är intresserade anmäla sig, och berätta hur de vill utveckla sitt mandat, och rösta därefter fram den som verkar bäst lämpad.

Hinder på vägen

I Sverige har vi en spärr på 4% till riksdagen. Och inte nog med det, för att skapa ett politiskt parti så måste man också samla ihop ett stort antal underskrifter samt registrera partiet. Alla dylika regleringar handlar om att hålla dig och mig borta från makten. Så enkelt är det. Man kan tala om stabilitet, att det inte ska vara enkelt för mörka krafter att ta sig in i parlamentet – men det blir ju lika svårt för goda krafter att ta sig in! Spärrar och storlekskrav på partier ska bort.

Meningsfull lagstiftning

En annan viktig aspekt på lagstiftning och regleringsarbete handlar om att granska slutresultatet. Därför ska vi införa en författningsdomstol, som kontrollerar att alla nya lagar är förenliga med grundlagen. Politikernas utrymme ska vara begränsat, de får bara verka inom vissa givna ramar.

Sköter politikerna sig?

Vi läser då och då om politiker och myndighetspersoner som missköter sig. Om medierna drar igång ett s.k drev så händer det att pamparna ibland avgår. Men det är ju inte alltid media intresserar sig, mörkertalet lär vara ganska stort, där små maktlösa individer blir överkörda eller illa behandlade av myndighetspersoner. Det bör införas ett tydligt ämbetsmannaansvar, där politiker och byråkrater kan ställas till svars personligen. Det personliga ansvaret är ett bra motmedel mot höga hästar och maktmissbruk.

Demokrati nära dig

De flesta människor har ett stort intresse för vad som händer i deras närområde, därefter avtar intresset, eller åtminstone ges det inte lika stor vikt. Nyheten om att en pyroman härjar i ditt kvarter är viktig, men inte lika intressant om det händer i en annan stad, eller i ett annat land. Att flytta makten från medborgarnas närområde, långt bort – ibland till andra länder som exempelvis Bryssel i Belgien – är ett bra sätt för politikerna att få verka ifred. Kanske är utgången inte lika bra för medborgarna? Vi har numera ingen aning om alla lagar och regleringar som produceras inom EU, och vi har ingen möjlighet att sätta oss in i allt. Därför ska makten befinna sig så nära medborgarna som möjligt. Frågor som rör ditt närområde ska beslutas i ditt närområde.

När vi har genomfört allt detta, då kan vi vara stolta över att ha utvecklat vår demokrati.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag