Politisk kompass 2


Jag gör ett nytt försök att presentera en modifierad politisk kompass, med utgångspunkt i denna modell. Felet med den befintliga skalan är att existerande politiska åskådningar används som utgångspunkt i graferna. En modell som blott bygger på frihetsbegreppet och nyttjandet av marknaden blir mer neutral och framförallt lättare att placera in de olika ideologierna. Neo(ny)liberalism hamnade förut mitt på frihetsaxeln längst till höger, vilket inte stämmer. Nazismen hamnade också i det högra fältet, vilket är missvisande eftersom de nyttjade en hel del planekonomiska modeller. Och framförallt så bygger inte min modell på amerikanska tolkningar av politiska ideologier. Med neokonservatism menar jag Reagan, Thatcher mm. Gammelkonservatismen hamnar mitt i marknadsskalan eftersom de knappast var några förespråkare av en öppen marknad, men detta kan givetvis diskuteras. Ett av problemen, som jag ser på det, har varit var man placerar in konservatismen.

Pingat på Intresssant.se. Andra bloggar om: politik, samhälle, ideologier, politisk kompass


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag