Ideologisk kompass


Vi är alla medvetna om att ”vänster – högerskalan” inte räcker till för att förklara de olika politiska modellerna, framförallt inte om vi ska inkludera extrema ideologier som stalinismen, nazismen och ändå göra en begriplig skala där t ex det beskedliga centerpartiet också ska kunna inkluderas. Det har gjorts många olika modeller och politiska kompasser, min skiljer sig inte nämnvärt, förutom på ett sätt – den använder sig inte alls av ”vänster – högerskalan”, jämför t ex med denna kompass. Förmodligen har jag uppfunnit hjulet ännu en gång, men lite hjärngymnastik skadar aldrig. Namnen i bilden är placerade ungefärligt, utan någon beräkning eller formel. Mitt namn är blott en signatur – dra inga förhastade slutsatser! Detta är en fortsättning på mitt förra inlägg.

Pingat på Intresssant.se. Andra bloggar om: politik, samhälle, ideologier, politisk kompass


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag