Politisk ideologi i lögnernas tidevarv


Politisk ideologi i lögnernas tidevarv 1Italiens premiärminister Meloni gick till val på att minska invandringen och stärka de italienska familjebanden. Men det var en lögn, det gick inte många månader innan massflyktingströmmarna fortsatte. Och de utlovade lokala initiativen kommer sannolikt att försenas.

Samma sak hände i USA. Biden lovade bättring efter den hemske Trumps presidentämbete. Den oartige fastighetsmagnaten som drog landet i fördärvet, nästan startade en statskupp och riskerade ett tredje världskrig.

Det gick inte många månader innan Biden fortsatte med evighetskrigen runt om i världen. Och om Trump anklagades för att vilja starta ett tredje världskrig så har Biden lyckas så mycket bättre och kommit ännu närmare. Landet är oenigt, ekonomin är dålig, få satsningar görs på utvecklande infrastruktur och jobbskapande på hemmaplan. Istället fortsätter de allt märkligare äventyren utomlands. Man kan tycka vad man vill om att USA lägger sig i lokala konflikter runt om i världen, men det är väldigt sällan de kommer med fredsförhandlingar och diplomati istället för vapenleveranser.

Och i Sverige har vi socialdemokraterna som sedan 1920-talet utlovat ett paradis för landets arbetare. Och man var kanske på god väg? Men någonstans gick det väldigt fel. Nu försörjer svenska arbetare världens alla flyktingar och migranter som lockats till landet medelst lättillgängliga bidrag. Vad detta har med arbetarpolitik att göra vet nog bara socialdemokraterna själva.

Löften, löften och löften. Stora och vidlyftiga ideologiska penseldrag. Och så gör de tvärt om.

Detta verkar vara det nya seklets visa. Att politiker ljuger, det visste vi sedan länge, men att de inte bara bryter sina löften, utan istället gör tvärtemot är kanske en nyare upplevelse. Frågan är hur länge folket kommer att gå på det här? Vid varje val så väjer vi noggrant och omsorgsfullt de lurendrejare som verkar minst benägna att ljuga, men ändå, så fel det blev den här gången också. När ideologier och löften inte längre är av värde, vad finns det egentligen kvar av vårt politiska system? Det vore ärligare att göra om riksdagshuset till ett museum och de allmänna valet till ett statligt lotteri.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag