Pokerpartiet om Gaza


Med lite mer kött på benen verkar det som om tragedin på konvojen till Gaza, där 9 aktivister mist livet, kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Israel och Egyptens blockad av Gaza. Den startade 2007 sedan de hårdföra islamisterna Hamas kom till makten. Hamas vill skapa ett Storpalestina, införa islamsk lag och förinta staten Israel. Blockaden (som blott släpper igenom 25% av det tidigare flödet) har kritiserats av FN och olika organisationer. Rätt eller fel?
  • Israels tillslag på internationellt vatten. Är det ett grovt brott eller godtagbart skäl om man misstänker att det finns terroristsympatisörer bland fredsaktivisterna? Fanns det belägg för att Hamas-anhängare befann sig ombord?
  • Gjorde aktivisterna våldsamt motstånd mot de bordande israeliska soldaterna? Ord står mot ord. Det finns (suddiga) videofilmer som pekar på att aktivisterna brukat våld. Vem började?
  • Vilka kopplingar har egentligen aktivisterna till Hamas? Enligt Ship to Gazas webbsida skulle hjälpsändningarna överräckas till neutrala organisationer. Är det möjligt i det Hamas-kontrollerade Gaza? Aktivisterna beskriver sig själva som politiskt oberoende, men har starka kopplingar till den radikala vänstern. Kan vi lita på dem?

Som vanligt spelar bägge sidor med falska kort i det här evighetslånga pokerpartiet.

Gazaremsan är ett område på 360 kvkm med ca 1,5 miljoner invånare, som en åttondel av Blekinge, Sveriges minsta landskap. Området uppstod 1948 när man under FN-mandat delade upp det tidigare Brittiska mandatet Palestina i en judisk och en arabisk del. Gaza och Västbanken tillföll araberna.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, Gaza, Ship to Gaza


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag