Pågående väpnade konflikter i världen 2014


Ongoind conflicts around the world 2014

Wikipedia listar världens pågående väpnade konflikter, drogkrigen i Mexiko, samt de väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Sudan räknas till de värsta, där dödssiffrorna överstiger 10,000 per år.

Andra viktiga konfliktområden som tas upp är Israel-Palestina, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Pakistan, Egypten, Libyen, Centralafrikanska republiken och Ukraina. Antalet döda per år är här mellan 1000-9999. Därefter följer en mängd länder där dödssiffrorna ligger under 1000 per år.

Centralafrika, Nordafrika och Mellanöstern tillhör de värst drabbade områdena. Även om väpnade konflikter kommer allt närmare vår egen världsdel, i form av konflikten i östra Ukraina.

En snabb analys säger oss att kriget mot terrorismen och kriget mot narkotikan kanske inte var helt lyckade projekt. Västvärlden kommer förmodligen att behöva omvärdera sin politik inom dessa områden.

Andra bidragande orsaker till konflikter i världen är radikaliseringen av islam, vilken delvis har eldats på av USA:s mellanösternpolitik. Samtidigt kan radikaliseringen också ses som en intern uppgörelse i den muslimska världen, mellan moderna sekulära krafter och konservativa.

Även om läget ser dystert ut vid en snabb blick så kan vi glädja oss över fortsatt stabilitet i Sydamerika, samt att stora delar av Afrika faktiskt har fred.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag