2014 11 17

Pågående väpnade konflikter i världen 2014

Wikipedia listar världens pågående väpnade konflikter, drogkrigen i Mexiko, samt de väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Sudan räknas till de värsta, där dödssiffrorna överstiger 10,000 per år. Andra viktiga konfliktområden som tas upp är Israel-Palestina, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Pakistan, Egypten, Libyen, Centralafrikanska republiken och Ukraina. Antalet döda per år är här mellan 1000-9999. Därefter följer en mängd länder …   ►