Organisationerna som styr världen


Organisationerna som styr världen 1Vi ser stora protester i Georgien. Få vet vad det egentligen handlar om, media menar att den sittande regeringen antagit en ”rysslag” som kommer göra ett eventuellt EU-medlemskap svårare för det lilla landet.

Egentligen handlar det om att reglera utländska organisationer. Den nya lagen kräver att medie- och icke-statliga organisationer registrerar sig som utländska agenter om de får minst 20% av sina medel från utlandet och ålägger dem som inte följer lagen höga böter. Detta är inget konstigt att ett land vill motverka utländsk påverkan, och det förekommer runt om i världen.

Hur kommer det att så många protesterar mot lagen? Och dessutom, det är ju en hyfsat obegriplig paragraf som de flesta inte borde intressera sig för?

Det är just det som är poängen. Vem får alla dessa människor att gå ut på gatan och protestera?

Förmodligen är det de drabbade organisationerna som uppmuntrat och till och med betalat aktivisterna. Själva poängen med de här icke-statliga (ofta amerikanska) organisationerna är att påverka utvecklingen i ett land. Den mesta kända organisationen är Open society foundations, som ger pengar och resurser till folk över hela världen som arbetar för dess målsättningar.

Särskilt förtjusta verkar organisationerna vara i gamla Sovjetrepubliker, som exempelvis Ukraina, där verksamheten pågått under en lång tid. Konstigt nog blir landet varken öppnare eller mer demokratiskt. Den demokratiskt valda presidenten blev till och med avsatt under kuppartade former 2014. Och den nuvarande presidenten Zelensky sitter kvar trots att hans mandatperiod gått ut. Landet blir alltmer korrupt, till och med militärt material förskingras under pågående krig, som barrikad- och bunker-byggnationerna norr om Kharkov. De planerades, men byggdes inte, och nu kan ryssen kliva över gränsen med relativ lätthet.

Många menar att de här organisationerna inte alls är vad de utger sig för att vara, utan utgör snarare ett förtäckt instrument för USA:s maktambitioner runt om i världen, eller enskilda rika personers intressen. Att vissa länder fått upp ögonen för vad de sysslar med, och stiftar lagar emot dem är kanske inte så konstigt. Ett lands främsta uppgift är att bibehålla sin suveränitet, om de misslyckas så förlorar de även sin demokrati, eftersom de då blir styrda av någon annan, och inte folket.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.