2024 05 30

Organisationerna som styr världen

Vi ser stora protester i Georgien. Få vet vad det egentligen handlar om, media menar att den sittande regeringen antagit en ”rysslag” som kommer göra ett eventuellt EU-medlemskap svårare för det lilla landet. Egentligen handlar det om att reglera utländska organisationer. Den nya lagen kräver att medie- och icke-statliga organisationer registrerar sig som utländska agenter …   ►