"Nyliberalarna" i Centern


Det är stor uppståndelse kring centerns nya idéprogram, men tankar kring fri invandring behöver inte betyda fri bidragförsörjning, och slopad skolplikt betyder inte herrelösa barn på stan, utan begreppet ersätts istället av läroplikt.

Nötandet på skolbänken kanske inte är det bästa måttet på inlärning? När ett barn idag, genom att fingra på en iPad under en timme, kan lära sig mer än under en vecka i skolan så ställs givetvis samhället inför en rad pedagogiska utmaningar.

Som vanligt har bara några få verkligen läst manuskriptet. Uppståndelsen är helt eller delvis en mediaanka som fått onödigt stora proportioner.

Begreppet nyliberal knyts ofta till centerns nya idéer, ofta av människor som knappt kan skilja på talman och minister, eller föra en meningsfull ideologisk diskussion.

Kanske kan dessa nysocialister och nykonservativa istället ägna sig åt en egen idépolitisk debatt, ty det var längesedan något intressant kom ur dessa led, om någonsin.

Men det är alltid lättare att klaga och klanka ner på någon annan, särskilt när offret är en ung partiledare, och av kvinnokön. Vuxenmobbing är en uppburen paradgren i världens jämlikaste land, ty när jämlikheten tvingats fram med politiska beslut ändras bara ytan, kärnan är lika mörk och rutten som förut.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.