2013 01 10

"Nyliberalarna" i Centern

Det är stor uppståndelse kring centerns nya idéprogram, men tankar kring fri invandring behöver inte betyda fri bidragförsörjning, och slopad skolplikt betyder inte herrelösa barn på stan, utan begreppet ersätts istället av läroplikt. Nötandet på skolbänken kanske inte är det bästa måttet på inlärning? När ett barn idag, genom att fingra på en iPad under …   →