När de cypriotiska bankrestriktionerna hävs


I samband med nödlånen till Cypern förra våren, beslagtogs helt eller delvis medborgarnas tillgångar överstigande 100.000 € i de två största bankerna, Bank of Cyprus och Laiki Bank. Den ovanliga proceduren gavs namnet hårklippning, eller haircut på engelska.

Landet sattes i en slags finansiell karantän. Medborgarna kan inte flytta  pengar hur som helst, och uttagen är begränsade. Åtgärderna har inte visat sig vara särskilt gynnsamma för näringslivet, men det har trots allt gått bättre än vad många förutsett.

Och nu under våren är tanken att bankrestriktionerna ska hävas, och Cypern ska återgå till ett mer normalt tillstånd.

Varför är då detta av intresse? Republiken Cypern är en liten aktör med sina 800.000 invånare, och befinner sig dessutom långt bort från maktens korridorer i Bryssel.

Jo, hårklippningen som ägde rum på Cypern kan betraktas som ett experiment. Möjligen kan liknande taktik användas när andra EU-stater hamnar i ekonomisk kris. Än är EU-krisen inte över. Slovenien har problem, likaså Italien. Den finansiella oron kan fortsätta, och då krävs extraordinära insatser av ett allt mer panikslaget EU.

Vad kommer då att hända när bankrestriktionerna på Cypern hävs?

Det finns en oro för att folk kommer att flytta sina tillgångar utomlands.

Eller ta ut mängder av kontanter och stoppa dem i madrassen, köpa guld, fastigheter etc. Bort från bankväsendet.

Det finns också en sällan påtalad risk att folk kommer att byta bank. Man är trött på Bank of Cyprus och gamla nedstängda Laiki bank, och man byter till någon av de mindre bankerna som klarat sig undan krisen. Restriktionerna har inte tillåtit folk att öppna nya konton.

Detta skulle innebära en ganska så stor omskrivning av den finansiella kartan på Cypern, dels kapitalflykt och dels bankflykt.

Nu händer detta i ett litet land, där medborgarna varit med om kriser och elände tidigare, och det finns en större flexibilitet både hos medborgare och politiker. Om samma sak hände i ett större land, som exempelvis Italien skulle det innebära katastrof. Först blir medborgarna avskurna från normal bankverksamhet i flera månader, kanske år, sedan när restriktionerna hävs försvinner pengar och tillgångar, och var och varannan byter dessutom bank.

Det räcker och blir över för att skapa en ekonomisk depression.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.