Messianskt budskap från Bryssel


EU kräver att vi avvecklar FRA-lagen om allmän avlyssning, och stoppar privatpolislagen Ipred. Det handlar om mänskliga rättigheter på Internet. Segelström och Sjölander skriver mer, samt Falkvinge.

Nog för att jag visste att det skulle bli andra tongångar när Bush lämnade Vita huset, men det här? Det låter för bra för att vara sant.

Min snabba femminutersanalys ger bilden av att EU-politikerna vill förflytta demokratin till Internet, det pratas om e-demokrati, ett aktivare medborgarskap, större delaktighet etc etc. Och då duger det ju knappast med massavlyssning, datalagring och andra integritetskränkande åtgärder. Nej, för då förvandlas det hela till en demokratifråga, och då tar det stopp. Är det en ödets nyck att författaren till dokumentet är grek?

*

Demokrati (från grekiskans demos, folket, och kratein, styrelse) har bokstavligen den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, EU, FRA, Ipred, integritet, massavlyssning, avlyssning,


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.