2009 02 18

Messianskt budskap från Bryssel

EU kräver att vi avvecklar FRA-lagen om allmän avlyssning, och stoppar privatpolislagen Ipred. Det handlar om mänskliga rättigheter på Internet. Segelström och Sjölander skriver mer, samt Falkvinge. Nog för att jag visste att det skulle bli andra tongångar när Bush lämnade Vita huset, men det här? Det låter för bra för att vara sant. Min …   ►

Konstfackstudentens klotter

Han upptäckte graffiti flera decennier för sent – eller om det är klotter – svår balansgång. Och nu när det nästan börjar bli ute, då ska han försöka chocka omvärlden med sina sinnesslöa streck, som kostar en pakistansk årslön att tvätta bort. Kul blir det först när han ramlar, och kravlar runt på perrongen… Konsten …   ►

Trist moderat utspel

Moderaterna gör ett utspel gällande invandringspolitiken. Här föreslås satsningar på arbetskraftsinvandring, vilket jag tycker är bra. Jobb, försörjning, arbetskamrater och ansvar är det bästa sättet att etablera sig i ett nytt land. Systemet är också självreglerande, under dåliga tider blir Sverige inte attraktivt, medan högkonjunkturer lockar till sig folk från när och fjärran. Samtidigt lanserar …   ►