Mellanöstern och den yttersta tiden


Den islamska sekten som kallas IS eller ISIS av journalister beskrivs ömsom som ett gäng galningar eller blodtörstiga vildar. Vissa påstår att deras lära inte ens är islam. Frågan är vilka de är, och vad de vill?

Detta har det amerikanska tidningen The Atlantic tagit sig an, och har nu publicerat en artikel, i det lite längre formatet. Det är intressant läsning, som jag kort tänker sammanfatta här.

IS tillhör den muslimska tron, de praktiserar en bokstavstrogen arkaisk variant, och betraktar andra varianter av islam som avarter, och dess utövare som otrogna.

Skillnaden mot andra islamistiska sekter är att IS vill bygga en stat (kalifatet), de tror också att den yttersta tiden (eller domedagen) närmar sig, och att de själva är delaktiga i dessa omvälvande händelser.

IS tror att ett stort slag kommer att utkämpas någonstans i norra Syrien. Roms arméer kommer att anfalla muslimerna. Rom kan tolkas som USA, Västvärlden eller Turkiet, eftersom turkarna erövrade Konstantinopel som var Östroms huvudstad. Detta slag kommer de arabiska muslimerna att vinna, de kommer att erövra Konstantinopel, och eventuellt större områden av världen (omstritt). Därefter kommer en rad motgångar.

Enligt muslimska domedagstron så kommer en messiasgestalt (Mahdi) till världen, men även en ondskans hantlangare (Dajjal). Islam kommer nästan att gå under, blott några tusen krigare kommer att återstå innan det vänder, och islam går segrande ur striden.

Denna sista strid är förlagd till Jerusalem, och här ska Jesus (som är en stor profet även inom islam) tillsammans med Mahdi besegra ondskan, och hjälpa den muslimska hären till seger.

Tydligen pratar man sällan om den yttersta tiden inom islam, varken imamer eller andra troende, det är inte en central del av religionen. Inte ens islamister ägnar sig särskilt mycket år detta. Men för IS är apokalypsen det centrala temat.

IS har med sin arkaiska bokstavstrogna tolkning av koranen inte bara retat upp västvärlden, utan även sin arabiska grannländer. Både Egypten och Jordanien gör nu bombräder mot IS.

IS variant av islam är visserligen grym och intolerant, men den utövar en besynnerlig lockelse på unga muslimska män från hela världen, som tror att de kommer att vara med om stora omvälvningar och inledningen till apokalypsen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag