Medan kampen om vem som är godast rasar vidare


Medan kampen om vem som är godast rasar vidare 1
Företag som donerat till BLM, en organisation som bl.a arbetar för att decimera polisens budget.

De globala storföretagen vänder sig till borgerliga politiker för att få frihandel och öppen marknad. Och de vänder sig till vänstern när de vill ha särlagstiftning och monopolställning. De flesta av oss fattar ingenting.

De globala storföretagen stöttar Black lifes matters, för att det låter bra. Att BLM är marxister och lierar sig med andra extremister som Antifa det låtsas man inte om. Det blir lite som att såga grenen man sitter på. Var ska vi köpa de globala storföretagens produkter när affärer och gator är sönderslagna och nerbrunna?

De globala storföretagen kanske vill att alla sitter hemma, inlåsta, och shoppar på nätet? Hyperindividualismen i sin allra extremaste fas, ivrigt påhejad av den kinesiska sjukan. Men vem ska bära ut varorna? Vart ska produkterna hämtas? Gatorna är ju fortfarande osäkra?

De globala storföretagen har drabbats av en chic medelklassprogressivism som önskar total social rättvisa, trots att allmän rösträtt infördes för snart 100 år sedan i de flesta västländer. Kvinnor kunde redan då bilda partier och förändra världen, och det gäller även alla andra verkliga eller självutnämnda minoriteter.

De globala storföretagen nöjde sig inte med rättvisa. Nej, de dubblade insatsen. Och dubblade den igen. De olyckliga och drabbade skulle åtnjuta särskilda privilegier, särlagstiftning och undantag. Det stora godhetsrallyt fortsätter över hela världen. Den som är godast vinner. Introducerat av kristendomens vurm för de svaga, förädlat av protestanter, och slutligen perverterat av ateister. Samma tanke om social rättvisa – skilda idéer om dess tillämpning.

De globala storföretagen tror att folk vill bli hjälpta och räddade. När var och en egentligen vill arbeta och skapa sin egen framtid. Ingen vill egentligen vara beroende av någon annan, ingen vill leva av allmosor, ingen vill äta ut någon annans hand. Om man inte normaliserar utanförskapet och nödhjälpen, vill säga. Det är din rätt att få hjälp, du har rätt till andras pengar, du har rätt till frukterna av andras arbete.

De globala storföretagen infriade socialisternas gamla profetia. Företagen växte bortom all kontroll, blev allt starkare, och började lägga sig i politiken, kulturen och samhällsutvecklingen. De har så mycket pengar att de kan köpa vem de vill. Kanske inte direkt med bruna kuvert, men via ickestatliga organisationer, riktade donationer, medietrender, sponsring, anställning osv.

De globala storföretagen har i sin godhetsiver – och genom sitt stöd av BLM – sett till att polisen decimerats i många amerikanska storstäder, som exempelvis New York. BLM har redan från början varit tydliga med sina krav på att strypa polisens budget. Och de har uppmuntrats av vissa politiker och företag. Detta har lett till en enorm ökning av brottsligheten, både vad gäller våld, mord, stölder och skadegörelse. Något vi bör fundera på nästa gång vi köper något, oavsett om vi vågar oss ut på gatorna, eller köper online. Medan kampen om vem som är godast rasar vidare ovanför våra huvuden.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag