Marifolkets urgamla religion har överlevt både kristen och kommunistisk förföljelse


Marifolkets urgamla religion har överlevt både kristen och kommunistisk förföljelse 1
Hednapräster från Mari El, av Petr Vasiliev, Wikimedia Commons

Den som vill söka inspiration från en levande hednisk tradition på våra breddgrader kan resa till Mari El i Ryssland. Här lever marifolket som motstått indoktrinering både från ortodoxa kyrkan och sovjetkommunister. Många dyrkar fortfarande de gamla gudarna och har behållit sina förkristna traditioner. Folket har Volga-finska rötter, deras föreställningsvärld har schamanistiska inslag men även en del gemensamt med indoeuropéernas panteon.

Religionen, som också går under namnet Čimarii jüla har genomgått vissa förändringar med tiden, särskilt under inflytande av monoteistiska religioner. Marierna dyrkade många gudar (jumo, ett ord som är besläktat med det finska Jumala), samtidigt som de erkände att en stor gud, Kugu Jumo, som hade företräde. Under 1800-talet, under inflytande av kristendomen, förändrades den hedniska tron och bilden av en Osh Kugu Jumo (Ljusets stora gud) stärktes.

Under de senaste decennierna har det skett en organiserad återupplivning, samtidigt som den har behållit sina traditionella drag på landsbygden. Många gudar i Mari har motsvarigheter i den antika hinduismen och gamla europeiska religioner. Nedan presenteras några gudar och andar i Maris panteon:

 • Kugu Jumo, huvudguden, som ofta ses som en monistisk gudom. Även kallad Kugurak, den ”äldre”. Han förknippas med en anka. Liknas vid Yama i indiska och iranska religioner.
 • Tul, eldsguden, attribut för Kugu Jumo.
 • Surt, hushållets ande, attribut för Kugu Jumo.
 • Saksa, fruktbarhetens gud, attribut för Kugu Jumo.
 • Küdryrchö Jumo, åskans gud.
 • Tutyra, dimmans gud, attribut för Kugu Jumo. Och andra attribut för gudomen.
 • Püryshö, ödets gud, den som bestämmer och skapar alla människors framtid. Jämställs med Purush
 • Azyren, dödens gud.
 • Shüdyr-Shamych, stjärnornas gud.
 • Tylmache, arbetare med den gudomliga viljan.
 • Tylze, månens gud. Även känd som Tõlze.
 • Uzhara, gryningens gud. Jämställs med Usha
 • Mlande, jordens gud.
 • Shochyn-Ava, födelsens gudinna
 • Tünya, universums gud.
 • Keremet, ond ande
Marifolkets urgamla religion har överlevt både kristen och kommunistisk förföljelse 2
Hedniska präster (kart) innan 1930

Många av dessa gudar, särskilt de som kontrollerar naturfenomen, har kvinnliga motsvarigheter, vars namn slutar på ava (”mor”), som Tul-Ava, eldgudinna, Mlande-Ava, jordgudinna, Kudurcho-Ava, åskgudinna osv. Jämför med de nordiska motsvarigheterna Frej och Freja etc.

Det finns en betydande diskrepans mellan panteon hos låglandsmari, som dyrkar omkring 140 gudar, och höglandsmari, som dyrkar omkring 70 gudar. De flesta av dessa gudar är dock olika former av andra gudar. Nio gudar är de viktigaste, och dessa sägs ofta vara hypostaser av den höga guden Osh Kugu Jumo. Omkring en tredjedel av marifolket hävdar att de följer den gamla tron.

Mari-religionen bygger på dyrkan av naturens krafter, som människan måste hedra och respektera. Här förekommer också träddyrkan och djuroffer. Offentliga bönemöten och massböner hålls vanligtvis i de heliga lundarna (küsoto), de tar alltid hänsyn till månens och solens position. Ceremonierna organiseras av ett prästerskap.

Religionen, som utsattes för förföljelse i Sovjetunionen, har sedan 1990-talet fått officiell status av Mari El-regeringen, där den erkänns som en av de tre traditionella trosriktningarna tillsammans med ortodox kristendom och islam. Vissa aktivister hävdar att de troende fortfarande utsätts för påtryckningar från ryska myndigheter som en del av en bredare kampanj för att ryssifiera Mari-kulturen.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.