Livets ring


Livets ring 1

Mycket talar för att den kinesiska framgångssagan nått sin kulmen. Många av projekten idag drivs av politiska intressen. Man bygger för byggandets egen skull, ofta av dålig kvalitet, för att några år senare kunna lägga pengar på storskaliga renoveringar i syfte att pumpa upp arbetstillfällen och BNP. Vi pratar om alla bubblors urmoder. Och när den spricker kommer det att få återverkningar i hela världen. Ett litet exempel, det storskaliga byggprojektet Ring of Life, som byggdes i ett område som inte hade tillräckligt många invånare för att kunna nyttjas fullt ut. Således är den imponerande jättebyggnaden endast till för sightseeing.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag