Kina, ett splittrat land


Kina, som fortfarande styrs av ett odemokratiskt tillsatt kommunistparti är ett splittrat land. Vi har rika storstadsregioner och en landsbygd där standarden kan vara på U-landsnivå. Det finns tillika etniska utmaningar, landet består av ca 56 nationaliteter, även om han-kineserna dominerar med över 90%.

Landet har en svag rättsapparat, låg respekt för de mänskliga rättigheterna, ett grumligt sjukvårdssystem, samt en allt svagare tillväxt. Storstadsborna vill ju givetvis ha högre löner från år till år, vilket är problematiskt för ett land som lever på att västerlänningar utlokaliserar tillverkningsindustri till låglöneländer. Det blir alltmer olönsamt att flytta sin business till Kina, inräknat avståndet, kulturkrockarna, mödan och besväret.

Och nu ser vi väldiga protester i Hong Kong; folk vill ha mer att säga till om, de vill ha demokrati. Och makthavarna i Peking vågar inte slå ner de fredliga demonstrationerna i den f d engelska kolonin, då man har världens ögon på sig.  Kina är ett splittrat land i en alltmer splittrad värld.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag