Kapitalismen i kris – igen?


Socialdemokratin i hela Europa backar rejält, konstaterar DN, trots att kapitalismen befinner sig i kris, menar den stora morgontidningen.

I själva verket handlar det om socialdemokratins förljugna världsbild, att man målar upp ett klasskampscenario som inte längre speglar samhället. När borgerliga regeringar gör små justeringar i skatte- eller socialpolitiken utmålar socialdemokraterna ett skräckscenario. Hela samhället hårdnar, de fattiga blir fattiga, allt går åt helvete – när folk i praktiken får det bättre.

Väljarna intresserar sig inte för den här sagan längre, de väljer en världsbild som inte är lika manipulerad.

Det handlar knappast om kapitalismens kris, som DN så märkligt framhåller. Förövrigt finns det inte så många andra ekonomiska system att välja på. Mänskligheten har under årens gång provat mer renodlad kapitalism, blandekonomi och kommandoekonomi (typ Sovjetunionen).

Kapitalismen handlar om rätten för privatpersoner att äga företag, och systemet är intimt förknippat med den s k fria marknaden, dvs att det är tillåtet att köpa och sälja saker.

Den ekonomiska variant som de flesta länder anammar är blandekonomin, där staten inför restriktioner på vissa områden. Även USA har en blandekonomi, med stora statliga ingrepp på bank-, finans- och framförallt bolånemarknaden, som är mer eller mindre förstatligad.

Man undrar i all stillhet om DN istället vill ha en kommandoekonomi, dvs en ekonomi som styrs av staten? Här finns det flera exempel, dels den sovjetkommunistiska varianten, och dels den fascistiska/nazistiska varianten som brukar kallas för korporativistisk. Grovt förenklat handlar det om en sammanblandning mellan näringsliv, fackföreningar och stat – som motarbetar det kapitalistiska eller blandekonomiska systemet.

Om kapitalismen befinner sig i kris kanske den ska ersättas av något annat system? Undrar vilket system DN föredrar? Eller är det så att DN:s skribent är en del av den förljugna sagan som Europas folk numera väljer bort?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, kapitalism, fri marknad, socialdemokrati, socialdemokraterna


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag