Julkrönika – Övervakningens konserverande kraft


Terrordåden den 11 september 2001 var en startpunkt för det vi kallar för övervakningssamhället. Det var efter attackerna som USA Patriot Act klubbades igenom, och övervakningen av medborgarna svällde över alla gränser. I Sverige har vi FRA, Datalagringsdirektivet och Swift-avtalet. Sammantaget innebär det att alla dina elektroniska aktiviteter avlyssnas och lagras, internet, mail, telefoni, sms, banktransaktioner etc.

Det här är ju inte direkt förenligt med det öppna västerländska samhället. Vad vi upplevt efter 9/11 är ju snarare motsatsen, USA har t o m en facilitet i Guantanomo Bay på Cuba, där terroristanklagade personer kan sitta i princip hur länge som helst utan regelrätt rättegång. Man nyttjar dessutom skendränkning, en form av tortyr, för att få fångarna att avslöja åtråvärd information. Det finns många ord för dylik verksamhet, men de står inte att finna i det fria demokratiska samhällets ordbok.

Hur kunde det bli såhär? Var det rädslan för terrorismen som banade vägen för allt detta? Eller var det bara en förevändning?

Låt oss göra en snabb sammanfattning. Vi lever i en globaliserad värld där tankar, idéer, pengar varor och tjänster färdas över hela jordklotet med ljusets fart. Internet har sprängt alla gränser, du kan numera köpa nästan vad du vill och få det levererat direkt hem till dörren inom några dagar. Du kan också ta reda på fakta snabbt, motsvarande ett forskningsbibliotek och en handfull drillade assistenter till förfogande. Du kan skapa kontakter, skriva till dem, prata med dem, till och med videosamtala med dem. Pengar kan flyttas fram och tillbaka mellan olika banker, man kan köpa värdepapper, växla till olika valutor, i stort sett alla finansiella transaktioner kan genomföras med några tangenttryckningar. Något som förr om åren krävde åtskilliga besök på banken. Kulturen har blivit allt friare, musik, film och böcker finns i överflöd och ofta kostnadsfritt.

Medborgarna har blivit enormt mycket friare i och med internet. Till och med de värsta brutala diktaturerna har svårt att tygla dessa frihetliga krafter.

Om politiken, som den sett ut fram till internets födelse, ska överleva så krävs det mängder av repressiva lagar. Ta bara en sådan enkel grej som tullar, vilket kunde vara nog så krävande i en ickedigital värld med mängder av transporter och försändelser av olika slag. Tänk hur detta ser ut idag, när näthandeln breder ut sig, och varor och tjänster sprider sig amöbiskt över hela världen utan gränser, utan hinder.

För att kontrollera dessa flöden och för att kräva in tullavgifter så MÅSTE internethandeln kontrolleras på något vis.

Samma sak gäller penningtransaktioner som kan utföras på sekunden runt om hela jorden. Hur ska en stat kunna utkräva skatt, eller ens kontrollera vad någon tjänar i ett dylikt samhälle? Medborgarnas banktransaktioner måste kunna kontrolleras annars utbryter snart anarki.

Bloggar, sociala medier och skvallerforum är också ett hot mot det etablerade samhället med dess i sten karvade lagar. Internet ställer allt på ända, det politiskt korrekta och det religiöst fromma finns snart inte längre. Och om de udda åsikterna når en kritisk massa så kan de utgöra ett hot mot statsmakten, som inte längre har monopol på sanningen. Därför måste även informationsöverföringen övervakas.

Om all kultur blir fri, hur ska mellanhänder, agenter och statligt subventionerade konstnärer motivera sitt uppehälle? Givetvis uppvaktar de statsmakten och kräver regleringar.

Den moderna övervuxna välfärdsstaten har inte en chans i ett fritt internet-samhälle, där man inte kan dra in skatt och tull, kontrollera försändelser, inkomster, kultur och jämka åsikter.

Därför är övervakningssamhället egentligen INTE ett resultat av 9/11. Terrordåden vid World Trade var snarare en förevändning att implementera de lagar som krävdes för att kunna konservera samhället som det är, och alltid varit, och alltid ska se ut – om vara makthavare får bestämma.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.