I Gud vår förtröstan, sedan 1956


Frasen In God we trust (I Gud vår förtröstan) beslutades att införas på amerikanska sedlar 1956, de första sedlarna kom ut efterföljande år. Det blev USAs valspråk istället för det tidigare, E pluribus unum. Den latiska frasen betyder ungefär Av många, en – och var USAs valspråk mellan åren 1776 – 1956.

Den amerikanska trohetseden ändrades också två år tidigare, 1954, då man lade till frasen under God.

Den allra förste version från 1892, formellt antagen av kongressen 1945:

I pledge allegiance to my Flag and the republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all.

 

Och efter den sista ändringen 1954:

I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

De är få som känner till att USA inte alltid har varit så starkt bundet till religionen. Och det är klart att sekulära krafter inte gillar det här. Staten bör inte förorda en specifik religion eller gudsuppfattning.

Därför var valspråket Av många, en så valanpassat för landet som erbjöd frihet och möjligheter för miljoner immigranter från alla jordens hörn.

Trohetseden var tillika också avskalad och väldigt tydlig i all sin enkelhet. Den infördes dessutom ganska sent, och är alltså ett ganska modernt påfund.

1956 är ett intressant år med många unika händelser. Förutom Ungernrevolten, och Suezkrisen så var det under detta år som det Brittiska samväldet ansågs förlora sin status som supermakt, och USA tog över.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag