Hur agerar en nytillsatt amerikansk president, när över hälften av medborgarna tror att han fuskat till sig ämbetet?


Hur agerar en nytillsatt amerikansk president, när över hälften av medborgarna tror att han fuskat till sig ämbetet? 1Vi kan förmodligen utgå ifrån att över hälften av alla amerikaner tror att Joe Biden och demokraterna vann valet med ogiltiga metoder. Allt från riggade rösträkningsmaskiner, bortmotade valobservatörer, och mängder av poströster som adderades efteråt med hjälp ändrade valregler, helt emot konstitutionen. Att demokraterna motsatte sig utredning och revision av valet eldar givetvis på fuskanklagelserna.

Hur agerar en nytillsatt amerikansk president, när stora delar av folket tror att han fuskat till sig ämbetet?

Många tror i och för sig att valet gick rätt till. Att medierna var neutrala och sakliga när de utsåg Biden till vinnare under valnatten innan rösterna räknats ordentligt. Att det inte var konstigt att så många röster plötsligt adderades sent på natten till Bidens favör. Inte heller var det märkligt att Biden fick fler röster än någon annan tidigare president, trots att han hade svårt att dra folk till sina valmöten. Alla vittnen som pekar på valfusk är inget att ta på allvar heller. De oroar sig inte heller för att den demente Joe Biden, som ibland behöver hjälp att resa sig och knappt kan hålla tråden i ett tal, att han ska få tillgång till kärnvapenkoderna i världens mäktigaste land. Det pratades mycket om ett friskhets- och lämplighetstest när Trump blev president, men det verkar inte vara viktigt längre. Att i stort sett alla etablerade medier och sociala medier slöt upp kring Biden anses inte heller vara ett problem.

Det finns trots allt en slags tillit till det demokratiska systemet, och somliga ansåg att den stollige Biden var bättre än gaphalsen Trump. Det stod ju så i tidningarna, Trump var ju en fascistisk självgod narcissist. Allt kommer att bli mycket bättre nu.

Även Donald Trump anklagades för att ha manipulerat det förra valet med hjälp av ryssarna, och det utreddes i flera år utan resultat. Men det var aldrig någon som beskyllde honom för konkret fusk med valsedlar och manipulation av rösträkningen.

Kanske kommer demokraterna efter en tid ångra att de inte accepterade en ordentlig revision av valet, det hade nämligen stärkt den nye presidentens legitimitet. Som läget är nu kommer många aldrig att se honom som en äkta president, utan som en charlatan och fuskare. Och hur kommer detta att påverka tilltron till staten, det rättsliga systemet och viljan att betala skatt och avgifter? Samt tilliten till politiker, myndighetspersoner och byråkraterna i Washington? Och det kommer inte spela någon roll att de otrogna kallas konspirationsteoretiker, valskeptiker eller valförnekare.

Nåväl, i USA har det väl alltid funnits misstro mot överheten. Men hur ska det går när över hälften av medborgarna verkligen i själ och hjärta misstror den nya ledaren?

Demokrati kräver en slags universalism, att även om vi förlorar så accepterar vi den vinnande parten, likt gentlemän. Nästa gång kanske vårt gäng vinner. Det är spelets regler. Och vi accepterar i tysthet med näven knuten i fickan att motståndarnas man blir vår ledare. Vi godtar att vi blivit slagna, och att någon annan vunnit.

Men när spelet anses riggat? När demokratin är satt ur spel? Hur tas en sådan ledare emot?

Joe Biden har fyra långa år framför sig.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag