Hela eller dela Ukraina?


Det politiskt korrekta förhållningssättet gentemot Ukraina-Ryssland-konflikten verkar vara att kräva ett odelat land. Ukraina är suveränt, erkänt av världssamfundet och ska inte delas, punkt slut.

Nu finns det ju länder som exempelvis Storbritannien eller Spanien, där separatister kräver folkomröstning och delning. Är ett självständigt Katalonien eller Skottland lättare att smälta än ett Väst- och Östukraina?

Västra Ukraina har en annan historia än de östra delarna. Regionen har ingått i det Polsk-Litauiska samväldet, Österrike-Ungern, samt Polen. De centraleuropeiska identiteten är måhända starkare än den östeuropeiska? Medan de östra delarna av Ukraina har starkare band till Ryssland.

Om Ukrainarna fick gå till fria val, och välja huruvida deras region skulle tillhöra ett västligt eller östligt Ukraina, alternativt som en del av Ryssland – så är det möjligt att en del av landet skulle knoppas av.

Problemet med dylika val och omröstningar är att man kanske inte kan lita på deras tillförlitlighet. De demokratiska traditionerna i öst är svaga, för att inte säga vacklande.

Om Europa kunde bistå med observatörer och demokratiskt stöd – så kanske en dylik omröstning kunde genomföras på ett korrekt och respektfullt sätt.

Dagens Ukraina är en tämligen ny statsbildning i en ny geografisk form, som skapades under och strax efter Sovjetunionens fall. Det finns inget som säger att den här formen är den rätta, för långsiktig stabilitet, fred och frihet.

Då vore det förmodligen lättare för västra Ukraina att gå vidare, utan de Ryssvänliga invånarna i öst. Det nya landet kunde gå med i EU och/eller i Nato och närma sig väst på ett helt annat sätt. Till gagn för bägge folkgrupperna i landet, då ryssarna i öster kunde närma sig Ryssland, kanske t o m bli en del av landet.

Plötsligt inser vi att en delning av landet inte borde ligga i Rysslands intressen. Putin vill gärna ha en buffert till Europa, och inte ett Nato-land som granne.

Ett fullbordat Västukraina med EU-medlemskap och Nato-trupper längs gränserna kanske inte riktigt var det som ryssarna önskade när de började elda på konflikten i våras?

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag