Har Kina kraftigt tonat ner omfattningen av viruskrisen?


Har Kina kraftigt tonat ner omfattningen av viruskrisen? 1När vi betraktar statistiken om coronavirusets framfart över världen så utmärker sig Kina. Av siffrorna att döma så verkar landet ha stoppat viruset, och blott en handfull nya fall presenteras per dag från världens folkrikaste land.

Nåväl, många misstänker att siffrorna manipulerats, ty hur skulle de kunnat stoppa sjukdomen så snabbt, när inget land i väst lyckas? En amerikansk underrättelserapport ger skeptikerna rätt, förmodligen finns det många fler coronasmittade i Kina än vad som medges, och även fler döda.

Kina är en totalitär stat, där det styrande skiktet har kontroll över medierapporteringen. Och de lokala administratörerna är tillika rädda för centralmakten, att Beijing ska stänga ner deras städer och försätta dem i karantän. Alltså tonar de ner antalet smittade och döda, för att skydda sin egen region, och i slutänden rädda sitt eget skinn. Beteendet återfinns hos andra historiska kommuniststater; ofta underrapporteras allvarliga skeenden pga rädsla för centralmaktens repressalier.

Oavsett om det är en medveten eller undermedveten strategi så spelar det regimen i händerna. Många länder i väst köper enorma mängder sjukvårdsutrustning från Kina, och landet framställs i god dager, då man kan tillhandahålla all denna viktiga utrustning, som vi själva inte har, eller inte kan tillverka längre. Och orsaken till bristen på vårdprodukter i väst är lönedumpning från Asien. Vi i väst har lagt ut kritisk tillverkning till andra länder, och när skiten träffar fläkten så är vi beroende av Kina.

Den s.k frihandeln blev en black om foten i kristider. Och även den mest hängivne nyliberal måste fundera över begreppet. Flytten av tillverkning bidrar med långsiktiga problem, både vad gäller förlust av industrier, maskiner och kunskap, samt misär under kristider. Att kortsiktigt tjäna några extra slantar under goda tider kanske inte är värst besväret? Inte när många stater senare förlorar enorma belopp, och hamnar i regelrätt kris.

WHO har också gått i fällan och närmast hjälpt Kina med att tona ner deras viruskris, medan de är strängare mot västländer som kämpar med näbbar och klor mot smittan. För Kina var det viktigt att det blev en pandemi. Om viruset enbart drabbat Kina så hade man blivit de stora förlorarna, och många västländer hade förmodligen brutit kontrakt, tagit hem sin tillverkning osv. Trump hade skrattat hela vägen till banken, och den amerikanska industrin förstärkts ytterligare. Men nu när alla drabbats, och kineserna skryter med att ha besegrat viruset, då kan de fortsätta med att erövra världen via handel och tillverkning.

Ju mer beroende vi blir av Kina, desto mer pengar kommer de själva att tjäna, och desto mer makt kommer de att ha över oss. Kanske blir den ideologiska cirkeln sluten, när 1990-talets nyliberala våg med frihandel i spetsen i slutänden bidrog till att främja kommunism och envälde.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag