Glömda historiska personer


Svenska historieböcker nämner Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Columbus, Amiral Nelson, Churchill och en massa andra uppenbara kändisar från svunna tider. Men är det någon som hört talas om Jan III Sobieski?

Han var kung av Polen i slutet av 1600-talet, och när de Ottomanska turkarna stod utanför Wien med sina kanoner var det han som var överbefälhavare över de tyska, österrikiska och polska styrkorna, vars uppgift var att skydda staden och förhindra fortsatt turkisk expansion in i Europa.

På 1400-1500-talen hade Ottomanerna besegrat byzantinare, såväl som perser och araber. Under 200 år var turkarna förmodligen den starkaste makten i Europa och Asien. Västeuropéerna fruktade att de skulle bli nästa offer.

Och nu stod turkarna utanför självaste Wien med en 100 000 man stark armé.

Efter att tyskar och österrikare bombarderat den väldiga Ottomanska armén med sina kanoner ledde Sobieski själv historiens största kavalleriattack – bestående av 20 000 man med 3000 polska bevingade husarer i täten – rätt in i den turkiska hären.

Turkarna omintetgjordes fullständigt. Men utan kung Jan III Sobieski hade det istället varit ottomanerna som smakat segerns sötma. Och detta hade varit illa för Europa, då turkarna betraktade kristna som andra klassens medborgare, och våra tankar om upplysning och vetenskap var väldigt främmande för den enväldige sultanen.

Detta slag utanför Wien blev en vändpunkt, och Europa kunde utvecklas i den friare och liberala och sekulära anda som är vårt kännetecken, och som lett till enorma framgångar inom vetenskap, ekonomi och kultur.

Så glöm inte Jan III Sobieski!

Gå och krama en Polack!


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.