Fri invandring i en fri värld


Fri invandring i en fri värld 1
Afghanska kvinnor på 1970-talet.

I frihetliga kretsar pratas det ibland om fri invandring. Men vad menas egentligen med detta, är det ens möjligt att genomföra? Hur skulle det fungera i praktiken?

Frihetliga personer vill ha mindre statlig påverkan. Oavsett om vi kallar oss nyliberaler, klassiska liberaler, libertarianer eller gammelborgerliga – vi vill ha en mindre stat och lägre skatter. Detta är själva fundamentet.

Härmed kan det inte uppstå massiv flyktinginvandring finansierad med skattebetalarnas pengar. Det finns inga medel för detta. Den gemensamma plånboken är tom.

Tycker man annorlunda är man socialliberal el.dyl. Det går ganska många röda linjer vid massivt nyttjande av skattepengar – om man är frihetligt sinnad.

Massiv skattefinansierad flyktinginvandring kan inte ske i ett libertariansk samhälle. Och även massiv privatfinansierad flyktinginvandring är omöjlig, eftersom lokalsamhället/markägarna alltid har sista ordet. Även överdriven arbetskraftsinvandring är av samma anledning omöjlig. Följaktligen uppstår det en naturlig organisk invandring, som baseras på ekonomiska grundvalar.

Den som kan försörja sig och kan tillföra något till samhället är oftast välkommen.

Det är detta som avses när vi pratar om fri invandring, dvs fri arbetskraftsinvandring, som inte har några som helst kopplingar till dagens skattefinansierade flyktingpolitik. Även om det ibland blandas ihop.

Ideologiskt är problemet löst och tämligen oproblematiskt. Och allt detta utan att blanda in etnicitet, ras, identitära eller nationalistiska idéer – som invandringens motståndare ibland gör. Det finns heller inget syfte med att landet ska vara ett världssamvete, som vänstern gärna vill. Den som välkomnar flyktingar får göra det själv på privat bevåg, och betala ur egen plånbok, med kommunen/lokalsamhällets tillåtelse.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag