Favoritordspråk


Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Esaias Tengnér


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag