Bolånetorsk?


Bolånetorsk är ett populärt nedsättande ord i kommentarsfälten på nätet. Här avses en person som köpt bostad nyligen, till ett högt pris, samt tagit stora lån för att finansiera detta. Själva torskandet handlar om att räntan plötsligt går upp, eller att bostaden förlorar i värde, och/eller i samband med att ägaren blir arbetslös.

Bolånetorsken blir då sittandes med lån större än värdet på bostaden, och kanske inte ens har möjlighet att betala de månatliga kostnaderna. Ett mardrömscenario som fullständigt knäcker privatekonomin.

Nu har ju många i exempelvis stockholmstrakten gjort en s k bostadskarriär, dvs köpt en liten bostad, sålt med vinst, köpt en lite större, sålt med vinst igen etc etc. Härigenom har man en ganska stor insats, kanske mer än hälften av den sista inköpa bostadens värde. Och det är sunt.

Vid 50% insats delar låntagaren och banken på risken. Om banken tar för stor risk ökar möjligheten att banken råkar i trubbel, och då är det i slutänden skattebetalarna som för stå för notan. Vi ser det hända i Sydeuropa.

Om värdet på bostaden (vid 50% insats) skulle halveras blir man ändå inte skyldig banken mer än bostadens de facto värde. Och rider man ut stormen ökar sakta värdet igen (förhoppningsvis) och insatsen (de egna besparingarna) återvänder.

Det är också viktigt att man amorterar skulden, dvs betalar tillbaka pengarna till banken under x-antal år. Det är inte alla som gör det, vilket givetvis ökar bolånetorskfaktorn.

När blir man bolånetorsk?

Har man blott 10% insats på bolånet, och bostadspriserna går ner rejält, då blir man bankens slav. Man kommer under en lång tid att behöva betala av ett lån som är oändligt mycket större än värdet på bostaden. Då är man bolånetorsk.

I dagsläget har vi inte så många bolånetorskar i Sverige. Det finns många potentiella, men inte så många som åkt dit på allvar. Inte ännu i alla fall.

Det skulle krävas en större prisjustering nedåt för att utlösa den stora bolånetorsk-viruset. Dvs att den så kallade bubblan spricker.

Samhällskollaps?

Många menar att bostäderna i Sverige, framförallt i Stockholm är rejält övervärderade, och när marknaden inser detta justeras priserna snabbt och obevekligt. En dylik bubbla (med tanke på det ekonomiska läget i omvärlden) skulle kunna utlösa något ännu värre, kanske t o m en smärre samhällskollaps. Skenande arbetslöshet, företagsdöd, fattigdom, brist på varor etc.

Det är väl detta som är det ultimata mardrömsscenariot. Ty kalla länder som Sverige kräver enorma mängder energi för uppvärmning under de långa vintrarna, och om ekonomin och infrastrukturen knäcks så blir landet närmast obeboeligt.

Det är därför som varma eller tempererade länder historiskt sett varit stormakter, Persien, Grekland, Rom, Spanien etc. När tekniken tagit steg framåt har rikedomarna flyttat norrut, till Frankrike, England, Tyskland etc. Nordens välstånd har knappt varat i hundra år. Dessförinnan var man en fattig avkrok.

Mardröm eller potentiell verklighet?

Kanske blir den potentiella bubblan istället en möjlighet för många? Om man lyckas sälja sin överbelånade bostad i tid, och köpa något mindre eller billigare utanför storstaden kan man ju komma ur det hela. Kanske t o m blir skuldfri? Problemet är väl att om alla skulle försöka sig på detta skulle priserna på bostäder i städerna rasa, och bubblan spricka. Och då är vi där igen.

Ser vi på resten av Europa så ser det ganska mörkt ut. Själv bor jag på Cypern, här har bankerna stora problem, och det finns många bolånetorskar, men de slipper i alla fall frysa om vintern.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.