Vad händer när britterna tackat för sig och sagt adjö?


Vad kommer egentligen att hända rent konkret när britterna lämnar unionen och säger adjö? Ja, det beror givetvis på vilka avtal de kommer överens om, och hur gränsen mot Irland kommer att fungera. Men frånsett detta, så är det en rad andra konkreta saker som kommer att ske.

EU:s s.k fria rörlighet kommer att avskaffas i Storbritannien, och ersättas med ett system som bygger på meriter istället för härkomst. Det kommer förmodligen att påminna om ett slags amerikanskt green card-system. Där utlänningar får ansöka om arbetstillstånd, och i ansökan anger de sin utbildning,  färdigheter etc.

Valutorna kommer att fluktuera något, kanske både pundet och euron. Och det kan vara svårt att gissa den exakta händelseutvecklingen, ty pundet har redan gått ner under en lång tid beroende på osäkerheterna kring utträdet. Och vi vet att Storbritannien står för en betydande del av EU:s ekonomi och avgifter, tillika en av Tysklands största handelspartner. Även euron riskerar att tappa i värde då EU-samarbetet blir svagare. Och vi bör också vara beredda på att pundet vid något tillfälle stärks när alla kontroverser lagt sig.

Maktbalansen i EU kommer också att ändras. Vi kommer att ha färre västeuropeiska länder i EU-parlamentet, och därför blir det en lite mer lutning åt det syd- och centraleuropeiska blocket och deras specifika politiska agendor. De exakta mandatfördelningarna partigrupperna emellan finns det all anledning att återkomma till.

Vad gäller marknad och handel så förutsätter jag att parterna löser detta, annars hamnar även EU-länderna med Tyskland i spetsen i kris. Storbritannien kommer att ingå ett handelsavtal med USA, Kina och Japan och övriga länder. De har ju redan bra handelsrelationer med de gamla samväldesstaterna, Kanada, Australien, Indien, Sydafrika etc. Och det gäller givetvis att ha ett bra avtal även med EU.

För att locka till sig investerare och kapital så kommer Storbritannien att behöva att ta till en rad kraftfulla åtgärder, där sänkning av bolagsskatten samt frihamnar har lyfts upp i debatten. Och detta är bra för oss EU-medborgare, institutionell konkurrens är alltid av godo, vilket kan innebära att även Sverige och andra EU-länder tvingas sänka skatter och avgifter för att förbli attraktiva.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag